Våre nettkurs gir ettertanke og nyttig veiledning i livet. Ta en titt på nettstedet og se hva vi tilbyr.

Verdifull livsvisdom - Nyttig forståelse -
Praktiske teknikker - For et bedre liv
og samliv, arbeidsliv og samfunn.

 

Avrundet rektangel:

            Aktuelt

 

 

 

 

 

 

 

 

Stort oppslag i Bergens-avisen om nettskolen.
Les mer

 

Å se systemet i oppdra-gelse og samarbeid. Artikkel i Utdanning.

Les mer

 

Å kommunisere fra hjertet

Denne artikkelen forteller deg  om hvordan du ...

Les mer


De fem egomønstrene - Den vanligste årsaken til fastlåste menneskelige problemer. Per Hjalmar Svae beskriver hoved....
Les mer

 

Bærekraftig ledelse
I denne vitenskapelige artikkelen beskriver Per Hj. Svae et ledelses ..

Les mer

 

 

Et løft i livet

 

Grunnkurset som gir deg grunnverdiene og grunnforståelsen

 

·   Selvivaretakelse – For bedre liv og helse

 

·   Bedre kommunikasjon og samarbeid

 

·   Lære verdi- og følelseskart som viser vei – Der du før verken visste ut eller inn.

 

Bedrifter: Bedre arb.miljø og lønnsomhet

Samliv: Lære hvordan få det bedre år for år

 

    Egner seg for privatpersoner, par,
studiegrupper, bedrifter og skoler.

 

 

Internett: www.livsveiledning.net E-post: post@livsveiledning.net

Telefon og SMS: 41 66 25 90.  Adresse: Fredlundveien 83A, 5073 Bergen.

Organisasjonsnummer 981 654 293. Bankkonto 0533.91.87659

 

Tiden er inne -
Håndbok i hjertekultur

· Halve boka er om å skape et bedre liv og samliv.

· Halve boka er om å skape en bedre verden rundt oss.

 

 

 

 

 

Les mer …..

 

 

Introduksjonsforedrag

Snuse på det med en gang….

Levende – Motiverende

 

 

 

 

                                        Få flere til å
B                                     bli interessert

                                       

 

 

 

Videregående kurs

For å mestre helheten bedre

og løfte seg stadig videre

· Bedre kommunikasjon og sam-  arbeid i praksis – Et videre løft

· Å løse opp i fastlåste menneskelige problemer og legge de bak seg

· Bærekraftig ledelse – Bedre helhet  av økonomi, mennesker og miljø

    

 

 

 

 

 

 

Rimelig 
informasjon
Les mer
Les mer
Les mer
Les mer

Tilbud og aktiviteter
i Bergen

Ring
41 66 25 90
for informasjon.

Livsveiledning.net

 

Smaksprøver fra våre kurs

 

 

 

 

 

 

Utviklingsstigen - Verdi– og følelses-
kartet som viser vei - Der du før verken visste ut eller inn.

Les mer