Livsveiledning.net

 

Omsorg er målet – Hjertekultur er midlet

Skal vi få fred i verden, må en ny løsning for vår tid, være basert på omsorg for alle mennesker i verden. Skal vi bevare livsgrunnlaget på denne kloden, må denne løsningen være basert på omsorg for verdens natur­ressurser. Skal vi i de rike landene gjennom dette få en høyere livskvalitet, må den nye løsningen omfatte like mye personlig utvikling som samfunnsmessig utvikling.

 I 1978 bestemte jeg meg for å søke etter en slik ny åndelig, økonomisk og politisk løsning for vår tid. 27 år er gått. Resultatet er blitt en bok på 200 sider; Tiden er inne - Håndbok i Hjertekultur. Boka beskriver hvordan vi kan utvikle og løfte oss både i det indre og ytre:

· Gjennom høyere etikk, økt følsomhet og personlig utvikling er det mulig å oppnå en høyere og mer stabil livskvalitet enn ved å satse på egoisme og materialisme. Halve boka er derfor en håndbok i personlig vekst og utvikling av bedre samliv og samarbeid.

· Gjennom indre utvikling er det mulig å skape ytre utvikling i form av en voksende hjertekultur, verdistyrt økonomi og skapelsen av et verdensdemokrati. Halve boka er en økonomisk og politisk håndbok som beskriver alternativet til kapitalisme, vekstøkonomi og dagens avmektighet overfor vår tids største utfordringer.

… Lurer du på hvordan dette kan realiseres i praksis, må du lese selve håndboka.

… Dette heftet gir kun en oversikt over helheten i tanke­gangen – Sammenhengen mellom indre og ytre utvikling for å løfte oss selv, våre samliv og verden til hjertenivået.