Livsveiledning.net tilbyr livsveiledning, kurs og foredrag.
Våre nettkurs gir ettertanke og nyttig veiledning i livet.

Ta en titt på nettstedet og se hva vi tilbyr av veiledning mv.

Introduksjonsforedrag

 

Et løft i livet

 

 

 

 

 

 

Foredrag er nyttige i forhold til både privatlivet og arbeidslivet.

Foredrag er egnet for studiegrupper, foreninger, bedrifter, skoler.

Foredrag 1: Å ta bedre vare på seg selv

Dere vil lære om de fire nøklene til et godt liv. Slik kan dere bli minnet på en helhet som det er så lett å glemme i hverdagens travelhet. Og dere vil lære mer om å ta vare på sin egen helse og psykiske livskvalitet.

Foredrag 2: Å løfte seg selv og samarbeidet med andre

Dere vil lære et verdimessig og følelsesmessig orienteringskart
som gir veiledning for resten av livet - Der dere før kanskje verken
visste ut eller inn. Beskriver selve nøkkelen til godt samarbeid og samliv.

Foredrag 3: Et løft i livet

Motivasjonsforedrag som går gjennom helheten av å ta bedre vare på seg selv og relasjonene til andre. Innholdet i både foredrag 1 og 2 blir gjennomgått, og man får en oversikt over grunnkurset: Et løft i livet.

 

 

Bilde: Vidsyn, oversikt, ivaretakelse

Et løft i livet
- Noe for deg eller dere?

· De fleste har et jag i hverdagen for å klare med alt.

· De færreste har tatt seg tid til å tenke over hva som egentlig skal til for å skape et godt og lykkelig liv.

Þ Foredraget hjelper deg til ettertanke og en dypere livsvisdom

Þ Foredrag gir deg en oversikt over og smakebiter fra kurset:

Et løft i livet

Det du lærer vil du ha
nytte av resten av livet!

Bestill foredragAvrundet rektangel: Smaksprøver
fra våre kurs

Bilde: Utviklingsstigen
Vis beskrivelsen av kurset: Et løft i livet.

· Liten forsamling?

· Stor forsamling?

Pris etter avtale

Bilde: Foredrag

Livsveiledning.net

 

Verdifull livsvisdom - Nyttig forståelse -
Praktiske teknikker - For et bedre liv
og samliv, arbeidsliv og samfunn.