Verdifull livsvisdom - Nyttig forståelse -
Praktiske teknikker - For et bedre liv
og samliv, arbeidsliv og samfunn.

 

Emnene i grunnkurset - Et løft i livet

Livsveiledning.net

 

 

 

1. del: Bedre selvivaretakelse

 

2. del: Å løfte seg selv og sammen

 1. uke

Balansert tilfredsstillelse av behov

   7. uke

Utviklingsstigen – Et verdikart å navigere etter

 2. uke

Balanse mellom maskeenergi og livsenergi

 8. uke

Å legge det laveste nivået bak seg

 3. uke

Å få det godt ved å være positiv

   9. uke

Å heve seg opp fra det emosjonelle nivået

 4. uke

Å skape gode ytre rammebetingelser

 10. uke

Å holde seg på det saklige, demokratiske nivået

 5. uke

Å ta vare på seg selv og sin helse

 11. uke

Å løfte seg videre til hjertenivået og vise omsorg

 6. uke

Å skape god psykisk helse og livskvalitet

 12. uke

Å utvikle åndsevnene og kreativiteten

 

 

 13. uke

Å løfte seg og fungere godt på alle fem livsplan