Skrevet: 02 Feb 2006 08:28 pm    Tittel: Referanse, anbefaling av Livsveiledning.

Hei!
Jeg har hatt stort utbytte av å gjennomføre dette opplegget. Jeg har deltatt i det høsten 2005; full pakke med ukentlige veilednings- og oppfølgings- samtaler på telefon. Kurset ga meg et håndgripelig verktøy for bedre å kunne mestre livet i tunge perioder, og hjalp meg ut av en lang periode med depresjon og motløshet. Jeg har også tro på at dette kan være med på å forebygge og redusere risikioen for at jeg igjen skal oppleve depresjon og utbrenthet.

Jeg har stor sans for den modellen som kurset bygger på, og har virkelig hatt nytte av den. Arbeidsmengden
i kurset kan lett tilpasses den enkeltes behov og evner, og materialet presenteres på en pedagogisk og lettfattelig måte.

Jeg kan på det varmeste anbefale dette opplegget for alle som måtte fatte interesse for det, og som ønsker å få mer ut av livet sitt.

 

Anders

Livsveiledning.net

 

 Uttalelser

Kilde:                    for Livsveiledning.net